Menu Zamknij

Kwestionariusz WMH-CIDI

POLSKA WERSJA ZŁOŻONEGO MIĘDZYNARODOWEGO KWESTIONARIUSZA DIAGNOSTYCZNEGO (WMH-CIDI)


Tytuł oryginału: The World Mental Health Composite International Interview © World Health Organization

Wersja polska © Instytut Psychiatrii i Neurologii

 • Pytania przesiewowe część I (SC I), część II (SC II)
 • Depresja (D)
 • Mania (M)
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku (PD)
 • Specyficzne (izolowane) postaci fobii (SP)
 • Fobie społeczne (SO)
 • Agorafobia (AG)
 • Zaburzenia lękowe uogólnione (G)
 • Zaburzenia związane z okresowymi napadami złości (Zaburzenia nawyków i popędów) (IED)
 • Samobójstwo (SD)
 • Usługi medyczne (SR)
 • Leki (PH)
 • Konsumpcja alkoholu (AU)
 • Używanie substancji psychoaktywnych (IU)
 • Zespół Stresu Pourazowego (PT)
 • Ogólny stan zdrowia I choroby przewlekłe (CC)
 • Neurastenia (N)
 • Niepełnosprawność i funkcjonowanie w minionych 30 dniach (FD)
 • Objawy w 30 dniach (NSD)
 • Tytoń (TB)
 • Zaburzenia odżywiania (EA)
 • Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (PR)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD)
 • Psychozy (PS)
 • Hazard (GM)
 • Zatrudnienie (EM)
 • Finanse (FN)
 • Małżeństwo (MR)
 • Dzieci (CN)
 • Wsparcie społeczne (SN)
 • Demografia długa (DE)
 • Demografia krótka (DM)
 • Dzieciństwo (CH)
 • Deficyty uwagi/ nadpobudliwość psychoruchowa  (AD)
 • Zaburzenia opozycyjno buntownicze (OD)
 • Zaburzenia zachowania (CD)
 • Lęk separacyjny (SA)
 • Obciążenie rodziny (FB)
 • Postawy wobec zaburzeń psychicznych i systemu lecznictwa psychiatrycznego (Y)
 • Obserwacje ankietera (IO)

Dowiedz się więcej –>
WMH-CIDI (dorośli)

Pozostałe narzędzia badawcze
MINI Kid (7-17 lat)
ASQ (0-6 lat)