Menu Zamknij

Kwestionariusz WMH-CIDI

POLSKA WERSJA ZŁOŻONEGO MIĘDZYNARODOWEGO KWESTIONARIUSZA DIAGNOSTYCZNEGO (WMH-CIDI)


Tytuł oryginału: The World Mental Health Composite International Interview © World Health Organization

Wersja polska © Instytut Psychiatrii i Neurologii

 1. Pytania przesiewowe (SC)
 2. Depresja (D)
 3. Mania (M)
 4. Zaburzenia lękowe z napadami lęku (PD)
 5. Specyficzne (izolowane) postaci fobii (SP)
 6. Fobie społeczne (SO)
 7. Agorafobia (AG)
 8. Zaburzenia lękowe uogólnione (G)
 9. Zaburzenia związane z okresowymi napadami złości (Zaburzenia nawyków i popędów) (IED)
 10. Samobójstwo (SD)
 11. Usługi medyczne (SR)
 12. Leki (PH)
 13. Konsumpcja alkoholu (AU)
 14. Używanie substancji psychoaktywnych (IU)
 15. Zespół Stresu Pourazowego (PT)
 16. Ogólny stan zdrowia I choroby przewlekłe (CC)
 17. Neurastenia (N)
 18. Niepełnosprawność i funkcjonowanie w minionych 30 dniach (FD)
 19. Objawy w 30 dniach (NSD)
 20. Tytoń (TB)
 21. Zaburzenia odżywiania (EA)
 22. Przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (PR)
 23. Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (O)
 24. Psychozy (PS)
 25. Hazard (GM)
 26. Zatrudnienie (EM)
 27. Finanse (FN)
 28. Małżeństwo (MR)
 29. Dzieci (CN)
 30. Wsparcie społeczne (SN)
 31. Demografia długa (DE)
 32. Demografia krótka (DM)
 33. Dzieciństwo (CH)
 34. Deficyty uwagi/ nadpobudliwość psychoruchowa  (AD)
 35. Zaburzenia opozycyjno buntownicze (OD)
 36. Zaburzenia zachowania (CD)
 37. Lęk separacyjny (SA)
 38. Obciążenie rodziny (FB)
 39. Postawy wobec zaburzeń psychicznych i systemu lecznictwa psychiatrycznego (Y)
 40. Obserwacje ankietera (IO)

Dowiedz się więcej –>
WMH-CIDI (dorośli)

Pozostałe narzędzia badawcze
MINI Kid (7-17 lat)
ASQ (0-6 lat)