Menu Zamknij

Wyniki badania

Wyniki badania EZOP II

Historia, pytania badawcze, próba badawcza, realizacja – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Dwa światy zaburzeń psychicznych – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Dorośli (18 lat i więcej)

Zmiany ogólnej kondycji zdrowotnej ludności Polski w okresie między badaniami EZOP I i EZOP II (2011-2018) (a nawet dalej) – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Rozpowszechnienie zaburzeń (kiedykolwiek w życiu, ostatnie 12 miesięcy, ostatni miesiąc) – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Wybrane zaburzenia psychiczne i ich uwarunkowania – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Tendencje samobójcze – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Zaburzenia związane z używaniem substancji, hazard i ich uwarunkowania – Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 13 grudnia 2021

Korzystanie z leczenia, leczenie farmakologiczne – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Lecznictwo psychiatryczne w opinii publicznej – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Dzieci i młodzież (7-17 lat)

Wyniki badania dzieci i młodzieży (wiek 7-17 lat) – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Dzieci (0-6 lat)

Wyniki badania dzieci (wiek 0-6 lat) – prezentacja z Konferencji podsumowującej projekt EZOP II. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 15-16 listopada 2021

Rekomendacje

Rekomendacje dla praktyki i polityki zdrowotnej – fragment raportu podsumowującego badanie

Powrót do strony głównej >>>