Menu Zamknij

Kwestionariusz MINI Kid

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ NEUROPSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (MINI Kid)


Tytuł oryginału: Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents

Wersja polska © Instytut Psychiatrii i Neurologii

 1. Epizody dużej depresji
 2. Zaburzenie depresyjne
 3. Tendencje samobójcze (pytania z wersji 2.0 MINI Kida)
 4. Epizody manii
 5. Epizody hipomanii
 6. Zaburzenie lękowe z napadami lęku
 7. Agorafobia
 8. Lęk separacyjny
 9. Fobie społeczne
 10. Specyficzne postaci fobii
 11. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 12. PTSD
 13. Zaburzenie związane z piciem alkoholu
 14. Zaburzenie związane z używaniem innych substancji psychoaktywnych
 15. Tiki
 16. Tiki ruchowe
 17. Tiki wokalne
 18. Tiki przemijające
 19. ADHD Zaburzenie aktywności i uwagi
 20. ADHD Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
 21. Zaburzenie zachowania
 22. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
 23. Zaburzenie psychotyczne
 24. Anoreksja
 25. Bulimia
 26. Zaburzenie z napadami objadania się
 27. Zaburzenie lękowe uogólnione
 28. Zaburzenie współwystępujące
 29. Zaburzenie ze spektrum autyzmu

Dowiedz się więcej –>
MINI Kid (7-17 lat)

Pozostałe narzędzia badawcze
WHO WMH-CIDI (dorośli)
ASQ:SE-2 (0-6 lat)

Powrót do strony głównej >>>