Menu Zamknij

Wykonawcy

Instytut Psychiatrii i Neurologii – ośrodek koordynujący badanie, posiada status placówki klinicznej i naukowo-badawczej. Pion badawczo-naukowy obejmuje 13 zakładów i 10 klinik zatrudniających blisko stu pracowników naukowych. W realizację projektu EZOP bezpośrednio zaangażowane są trzy komórki organizacyjne: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Zakład Zdrowia Publicznego i I Klinika Psychiatryczna.

  • Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami jest wiodącym ośrodkiem badań epidemiologicznych i społecznych nad uzależnieniami. Od kilkudziesięciu lat prowadzi badania nt rozpowszechnienia spożycia alkoholu i narkotyków, uwarunkowań i konsekwencji konsumpcji. Zakład uczestniczył w wielu badaniach międzynarodowych, uzyskał kilkadziesiąt grantów Unii Europejskiej, WHO, UNODC, NIDA i NIAAA (USA). Stale współpracuje z WHO, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), a także z Grupą Pompidou przy Radzie Europy.
  • Zakład Zdrowia Publicznego gromadzi, analizuje i przetwarza dane epidemiologiczne lecznictwa psychiatrycznego z całego kraju oraz informacje o jego zasobach ludzkich i materialnych. Dane te mają kluczowe znaczenie dla polityki promocji i ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, w tym dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Co roku ZZP publikuje rocznik statystyczny.
  • I Klinika Psychiatryczna, oprócz ogromnego doświadczenia w badaniach klinicznych, ma duży dorobek w badaniach społecznych, zwłaszcza w badaniach nad postawami wobec zaburzeń psychicznych, dystansem do zaburzeń psychicznych i lecznictwa psychiatrycznego. I Klinika Psychiatryczna wykorzystując wyniki badań, prowadzi prace nad wdrażaniem kompleksowego programu środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

Dowiedz się więcej –> Zespół

Powrót do strony głównej >>>