Menu Zamknij

WMH-CIDI (dorośli)

CIDI – Composite International Diagnostic Interview to Złożony Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny. Kwestionariusz CIDI jest uniwersalnym narzędziem badawczym. Nadaje się do zastosowania w różnych schematach badawczych i wielu kulturach. Został opracowany przez Harvard Medical School, koordynatora badań CIDI na całym świecie. Jest rekomendowany do badań populacyjnych i międzykulturowych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Z tego względu WMH-CIDI doczekał się tłumaczeń i adaptacji w kilkudziesięciu krajach świata. WMH-CIDI jest dostępne zarówno w wersji PAPI (tradycyjna metoda „papier i ołówek”), jak i CAPI (program komputerowy).

W projekcie EZOP II wykorzystana została polska adaptacja WMH-CIDI ver. 21.1.4.2. Jest to nowoczesne narzędzie epidemiologiczne służące do oceny ogólnego stanu zdrowia emocjonalnego i somatycznego osób badanych. Pozwala ono również zgromadzić dane dotyczące subiektywnego obciążenia chorobą, stosowania farmakoterapii, dostępności i jakości usług medycznych, a także barier utrudniających korzystanie z tego rodzaju opieki.

Złożony Kwestionariusz Diagnostyczny przygotowano w oparciu o międzynarodowe klasyfikacje diagnostyczne: Międzynarodową Klasyfikację Chorób Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10 oraz Podręcznik Diagnostyczny Zaburzeń Psychicznych wydany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne DSM-IV.

Narzędzie pozwala generować kody diagnostyczne zgodne w wymienionymi wyżej klasyfikacjami. WMH-CIDI składa się z 40 modułów (m.in. pytania przesiewowe, ogólny stan zdrowia, szczegółowe sekcje kliniczne np. depresja, PTSD, konsumpcja alkoholu itd, funkcjonowanie i objawy w ostatnich 30 dniach, usługi medyczne, sekcje demograficzne, postawy wobec zaburzeń psychicznych).

WMH-CIDI jest w pełni ustrukturyzowanym wywiadem, który został zaprojektowany z myślą o specjalnie przeszkolonych ankieterach. Oznacza to, że osoba zbierająca dane za pomocą tego kwestionariusza nie musi mieć wykształcenia medycznego. W celu zachowania wysokich standardów WMH-CIDI niezbędne jest uczestnictwo w kilkudniowym szkoleniu i pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego.

Przebieg wywiadu dla każdego respondenta jest zindywidualizowany. Dodatkowo niektóre sekcje są losowane przez sam skrypt w trakcie wywiadu przez co czas wywiadu może się znacząco różnić. Z dotychczasowych doświadczeń wiadomo, że średnio wywiady trwają 1,5 godziny. Zdarzają się jednak wywiady krótsze 30-40 minutowe, mogą być też wywiady trwające dłużej.

Polska adaptacja WMH-CIDI została przygotowana przy zachowaniu standardów Światowej Organizacji Zdrowia, Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Michigan.

Dowiedz się więcej –>
Kwestionariusz WMH-CIDI

Pozostałe narzędzia badawcze
MINI Kid (7-17 lat)
ASQ (0-6 lat)