Menu Zamknij

Cel badania

Wiedza epidemiologiczna ma kluczowe znaczenie dla formułowania racjonalnych strategii ochrony zdrowia psychicznego zarówno w sferze profilaktyki jak i poprawy dostępności do lecznictwa psychiatrycznego. Od lat trwa w Polsce reforma systemu lecznictwa psychiatrycznego. Aktualny, pełny obraz sytuacji, powinien ułatwić sformułowanie adekwatnych do rzeczywistych potrzeb rozwiązań.

Badanie da odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie jest rzeczywiste rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Polsce i w poszczególnych województwach?
  • Jakie są wymiary nierówności w zdrowiu psychicznym wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, pozycji społecznej, w tym statusu społeczno-zawodowego?
  • Jakie są społeczno-demograficzne determinanty zaburzeń psychicznych?
  • Jakie są relacje między rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych rejestrowanym przez statystyki psychiatrycznej opieki zdrowotnej a rzeczywistym rozpowszechnieniem tych zaburzeń w populacji?
  • Jaki odsetek osób cierpiących na zaburzenia psychiczne korzysta ze świadczeń opieki psychiatrycznej?
  • Jakie są bariery administracyjne i psychospołeczne korzystania z opieki psychiatrycznej?
  • Jakie są wymiary nierówności w dostępie do tych świadczeń wg płci, wieku, miejsca zamieszkania, pozycji społecznej, w tym statusu społeczno-zawodowego?

Ogólnym celem długofalowym tego projektu jest poprawa dostępności do świadczeń w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, w tym poprawa:

dostępności fizycznej – adekwatne do terytorialnego zróżnicowania zaburzeń psychicznych rozlokowanie placówek leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej,

dostępności administracyjnej – zmniejszenie barier administracyjnych, zapewnienie szybkiej pomocy doraźnej i skrócenie czasu oczekiwania na leczenie,

dostępności psychicznej – zmniejszenie, wciąż w Polsce powszechnych obaw przed negatywnym naznaczeniem osoby korzystającej z opieki psychiatrycznej.

 

Dowiedz się więcej –> Dobór próby

Powrót do strony głównej >>>