Menu Zamknij

Dla respondentów

Pełna nazwa projektu

Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II.

Cel badania

Celem badania jest oszacowanie, jak często ludzie w Polsce doświadczają różnych problemów zdrowotnych, w tym emocjonalnych i psychicznych, jakie są ich uwarunkowania i w jakim stopniu ochrona zdrowia zaspokaja potrzeby zdrowotne ludności.

Wiedza na temat rozpowszechnienia tych problemów w naszym kraju pomoże wypracować odpowiednią, opartą na rzetelnej wiedzy, politykę zdrowotną, która poprawi stan opieki zdrowotnej mieszkańców Polski.

Koordynatorzy badania

Projekt koordynowany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Pragniemy podkreślić, że w Polsce nie prowadzono jeszcze nigdy badań na taką skalę. Są one możliwe tylko dzięki finansowaniu ich przez Ministerstwo Zdrowia.

Wykonawcą badania terenowego (wywiadów) jest konsorcjum ośrodków badania opinii publicznej: DANAE Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o.

Losowanie uczestników badania

Ponieważ nie możemy przeprowadzić wywiadów ze wszystkimi mieszkańcami naszego kraju do badania wylosowano 15 tysięcy osób z całej Polski. Losowanie uczestników badania odbywa się w oparciu o rejestr ludności Wydziału Udostępniania Danych i Certyfikacji w Departamencie Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji i jest zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Udział każdej wylosowanej osoby jest niezwykle ważny, ponieważ „reprezentuje” ona około 2,5 tysiąca osób o podobnych cechach społeczno-demograficznych. Rezygnacja z udziału w badaniu powoduje, że „tracimy” bezcenne informacje o tej części naszego społeczeństwa.

Procedura badania

 • do wszystkich wylosowanych osób zostaną rozesłane listy z zaproszeniem do udziału w badaniu
 • w kolejnym kroku odwiedzi Państwa nasz ankieter, żeby przeprowadzić wywiad z wylosowaną osobą
 • wywiad ma charakter rozmowy opartej o pytania wyświetlane na ekranie komputera
 • po zakończonym wywiadzie ankieter powinien przekazać bon towarowy o wartości 50 zł oraz poprosić o możliwość kontaktu na potrzeby innych badań prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu

 • udział w wartościowym i potrzebnym badaniu naukowym
 • wpływ na poprawę ochrony zdrowia w Polsce
 • możliwość odbycia ciekawej, opartej o strukturę kwestionariusza rozmowy na temat swojego zdrowia
 • jako częściową rekompensatę za poświęcony czas przewidziano bon towarowy o wartości 50 zł

Bezpieczeństwo

Na wszystkich etapach badania dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Wszelkie zebrane informacje są traktowane w sposób poufny i nie będą powiązane z konkretną osobą. Gwarantem bezpieczeństwa informacji udzielonych w trakcie wywiadu jest ustawa o ochronie danych osobowych (z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO).

Każdy ankieter prowadzący wywiady w ramach badania EZOP II powinien:

 • posiadać przy sobie identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy, którą reprezentuje
 • posiadać kopię listu, który został wysłany do każdej osoby zaproszonej do udziału w badaniu
 • mieć przy sobie laptop, na którym będzie prowadzony wywiad
 • być wyposażony w dodatkowe materiały takie jak: Książeczki respondenta, długopis, kartka papieru

Jeżeli będziecie Państwo chcieli potwierdzić tożsamość ankietera lub pogłębić swoją wiedzę na temat badania bardzo prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami z firmy realizującej badanie. (link do zakładki Kontakty)

Zgoda na udział w innych badaniach w ramach Narodowego Programu Zdrowia

„Celem Narodowego Programu Zdrowia jest, aby mieszkańcy Polski, mogli jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i pełnym uczestnictwem w pracy, życiu społecznym i rodzinnym.”

Zwracamy się z prośbą o udzielenie zgody na kontakt telefoniczny w celu przekazania zaproszeń do innych badań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz zapewnienia możliwości porównania wyników obecnych badań z przyszłymi.

Powrót do strony głównej >>>