Menu Zamknij

Media

KOMPLEKSOWE BADANIE STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPOŁECZEŃSTWA I JEGO UWARUNKOWAŃ (EZOP II)

W 2021 roku zakończono prace nad ogólnopolskim projektem o nazwie „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II” koordynowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a realizowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Raport opisuje wyniki kompleksowego badania przeprowadzonego na piętnastotysięcznej, losowej próbie populacji Polski. Przedstawiono ocenę rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych i ich uwarunkowań wśród dzieci do 6. roku życia, dzieci i młodzieży w wieku 7–17 lat oraz dorosłych.

Zaburzenia rozwoju psychicznego dotykają ponad 400 tys. najmłodszych dzieci, przy czym u dzieci mieszkających na wsi odsetek ten przekracza 20%, co wymaga podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmocnienia wsparcia instytucjonalnego, w tym zapewnienia miejsca w przedszkolach, zwłaszcza na wsi.

Doświadczenia zaburzeń psychicznych ma za sobą co 8. dziecko w wieku 7–17 lat. Przekłada się to na ponad pół miliona dotkniętych nimi dzieci i młodzieży, szczególnie dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, wśród których cierpi na nie ponad 20%. Zagrażająca kumulacja niekorzystnych czynników materialnych i zdrowotnych stanowi palące wyzwanie dla współpracy ośrodków pomocy społecznej, psychologicznej i medycznej.

Różnych zaburzeń psychicznych doświadcza w swoim życiu ponad ¼ dorosłych mieszkańców naszego kraju, czyli ponad 8 mln osób, w tym częściej są to osoby słabiej wykształcone, osamotnione (rozwiedzione, owdowiałe) i osoby, które przedwcześnie wypadły z rynku pracy (bezrobotni, renciści).

Tylko kilkanaście procent osób, w których życiu pojawiły się zaburzenia psychiczne, korzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. Wynika to nie tylko ze słabej dostępności takiej pomocy, ale także z powodu stygmatyzujących uprzedzeń wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz instytucji psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Ponad połowa mieszkańców naszego kraju nie akceptuje chorujących w swoim środowisku i niechętnie widziałaby placówki opieki psychiatrycznej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Bez gruntownej zmiany systemu ochrony zdrowia psychicznego nie będziemy w stanie zdecydowanie wpłynąć na poprawę tego stanu. Eliminacja źródeł niezadowalającej kondycji psychicznej Polek i Polaków wymaga podjęcia przemyślanych, opartych na dowodach naukowych działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki i leczenia jego zaburzeń.

Materiały dla mediów / Press release:
Streszczenie w języku polskim >>>
Executive summary >>>
Depesza prasowa PAP z dnia 26.11.2021 roku >>>

Powrót do strony głównej >>>