Menu Zamknij

O projekcie

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Główny wykonawca: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II) jest kontynuacją i rozszerzeniem badania Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej (EZOP I), przeprowadzonego na próbie osób w wieku 18-64 lata. W obecnej edycji zakres badania po raz pierwszy objął próbę losową wszystkich mieszkańców kraju, bez ograniczenia wieku.

Badanie EZOP II jest realizowane w ramach 3. Celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia, który obejmuje profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Projekt w całości finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Koordynatorem projektu jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Głównym zadaniem badania jest dostarczenie aktualnych danych na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych mieszkańców Polski, oceny dystansu społecznego do zaburzeń psychicznych w populacji z uwzględnieniem jej demograficzno-społecznego zróżnicowania oraz uzyskanie wiedzy na temat społecznej percepcji lecznictwa psychiatrycznego.

W badaniu wykorzystano kwestionariusze w wersji CAPI (Computer Assisted Personal Interview): WHO WMH-CIDI V21, MINI Kid v. 7.0.2, ASQ:SE-2.


Dowiedz się więcej –> Wprowadzenie